Oferta / Systemy rynnowe / PVC

PCVbryza

DLACZEGO BRYZA ?

BRYZA to najnowszy na rynku system rynnowy, wprowadzony do obrotu z początkiem 2004 roku. Spostrzeżenia poczynione wobec funkcjonujących systemów, pozwoliły stworzyć innowacyjny produkt eliminujący niedoskonałości już istniejących.

Wiedza inżynierska, nowoczesne technologie oraz komponenty najwyższej jakości poparte długoletnim doświadczeniem w przetwórstwie tworzyw sztucznych, zaowocowały stworzeniem doskonałego produktu oraz niezawodnej marki, wnosząc najwyższą jakość w tym segmencie.

Dewizą producenta jest spełnienie oczekiwań naszych Klientów pod względem technicznym, praktycznym i estetycznym.

Wygląd staje się coraz ważniejszym kryterium decydującym o zastosowaniu danego materiału, producent jednak nie zapomina o wysokiej jakości swoich produktów. Wykonane z PVC elementy cechuje niewielka masa, odporność na warunki atmosferyczne, trwałość koloru potwierdzona badaniami laboratoryjnymi i testami starzenia wykonanymi zgodnie z wymogami norm:

  • PN-EN 607:2005,
  • PN-EN 1462:2005,
  • PN-EN 12200-1:2002.
BRYZA oferuje kompletny system składający się z rynien o przekroju półokrągłym 75, 100, 125, 150 mm, zespół kształtek oraz rur spustowych w trzech średnicach Ø 63, Ø 90, Ø 110.
Dyskretna elegancja klasycznych kształtów, łatwość montażu i gama siedmiu kolorów w czterech rozmiarach, pozwoli na zaspokojenie Państwa potrzeb.

 


SYSTEM 75

Rynna 75 mm z rurą spustową 63 mm

Małe budynki mieszkalne, wiaty, garaże,balkony oraz mansardy                                                                                                                             

SYSTEM 100

Rynna 100 mm z rurą spustową 90 mm lub 63 mm

Domy jednorodzinne, małe i średnie magazyny, obiekty handlowe i przemysłowe, budynki użyteczności publicznej                                              

SYSTEM 125

Rynna 125 mm z rurą spustową 90 mm lub 110 mm

Domy jedno i wielorodzinne, bloki mieszkalne, magazyny, obiekty użyteczności publicznej, obiekty handlowe i przemysłowe                                

SYSTEM 150

Rynna 150 mm z rurą spustową 110 mm 

Duże obiekty budownictwa mieszkaniowego,przemysłowego i komercyjnego                                                                                               


Wybierając system rynnowy, należy upewnić się, czy rynny i rury spustowe odbiorą wodę z powierzchni dachowej naszego budynku. w tym celu należy obliczyć tzw. Efektywną Powierzchnię Dachu, którą system powinien odwodnić. Przy obliczaniu efektywnej powierzchni dachu posługujemy się wzorem:

EPD = (B+C/2) x długość dachu (m)

            B – odległość w poziomie od narożnika do      kalenicy (m)

    C – wysokość dachu (m)


Ustawienie rury 
spustowej
SYSTEM 75SYSTEM 100SYSTEM 125SYSTEM 150
rynna 75mm
rura spustowa 63mm
rynna 100mm
rura spustowa 90mm
rynna 125mm
rura spustowa 90mm
rynna 150mm
rura spustowa 110mm

lej w środku

95 m2132 m2180 m2370 m2

lej na końcu

48 m266 m290 m2180 m2

lej za narożnikiem

42 m252 m275 m2145 m2

PODSTAWOWE ZASADY MONTAŻU

Prawidłowy montaż systemu rynnowego PVC gwarantuje poprawne i niezawodne jego działanie. Montaż i działanie systemu rynnowego PVC różni się od tradycyjnego systemu rynnowego tym, że uwzględnia zjawisko termicznego wydłużania się elementów systemu. Realizowane jest to poprzez odpowiednią konstrukcję kształtek zapewniającą kompensację temperaturowych zmian długości rynien i rur spustowych. W rynnach kompensację zmian długości uzyskuje się dzięki przesuwnemu połączeniu rynny z kształtkami wyposażonymi w uszczelki, a w rurach spustowych poprzez luz montażowy na połączeniu rura-kształtka rurowa. Ponadto elementy podtrzymujące, takie jak uchwyty rynnowe i obejmy rurowe, oprócz podtrzymywania umożliwiają również termiczne przesuwanie się rynien i rur spustowych. W przypadku montażu rynien do pasów podrynnowych z blachy ocynkowanej, konieczne jest ich pomalowanie lub zastosowanie blachy powlekanej. Rynny pod okapem powinny być zamontowane poniżej linii będącej przedłużeniem płaszczyzny dachu tak, aby nie były narażone na obciążenie zsuwającym się śniegiem. Jeżeli konstrukcja dachu wyklucza takie zamontowanie rynien, wymagane jest zamontowanie barier przeciwśniegowych.

 

PRAWIDŁOWE UMIEJSCOWIENIE RYNIEN POD OKAPEM

Prawidłowy montaż powinien zabezpieczyć rynnę przed uderzeniem zsuwającego się z dachu śniegu. Górna krawędź wywinięcia rynny nie powinna wystawać ponad przedłużenie płaszczyzny połaci dachowej, co przedstawia rysunek.
 
umiejscowienie-rynien.jpg

 

WYZNACZENIE POZYCJI LEJA SPUSTOWEGO

Pierwszym krokiem montażu systemu jest wyznaczenie pozycji leja spustowego, który jest najniższym poziomem części rynnowej systemu. 
 
wyznaczanie-pozycji.jpg

 

MONTAŻ UCHWYTÓW

Uchwyty z PVC z listwą mocującą prostą lub skręconą oraz stalowe proste lub skręcone, mocujemy bezpośrednio do łat dachowych lub krokwi. Odległość pomiędzy uchwytami powinna wynosić
40-50 cmW celu prawidłowego odprowadzenia wody rynna powinna posiadać spadek w kierunku leja spustowego, wynoszący min. 2mm na 1m
 
 montaz-uchwytow.jpg
 

WYZNACZENIE PRAWIDŁOWEGO SPADKU RYNIEN

Najpierw montujemy uchwyt położony najdalej od leja spustowego, a następnie uchwyt przy leju spustowym. Pomiędzy uchwytami rozciągamy sznurek i ustalamy właściwy spadek rynny.
Uchwyty PVC montujemy bezpośrednio do deski czołowej. Odległość pomiędzy uchwytami powinna wynosić 40-50 cm.
 
 wyznaczanie-spadku.jpg
 

DOCINANIE RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH

Przyciąć rynnę na odpowiednią długość pod kątem prostym piłką o drobnych zębach.
 
 docinanie-rynien.jpg
 

MONTAŻ RYNNY W UCHWYTY

W uchwytach z PVC oraz metalowych montaż rozpoczynamy od włożenia wywinięcia rynny w nosek frontowy uchwytu, a następnie wciskamy wewnętrzną część rynny pod nosek tylny.
 
 montaz-rynien.jpg
 

MONTAŻ LEJA SPUSTOWEGO

Lej spustowy, narożnik i złączkę rynnową montujemy z rynną nasuwając na frontowe wywinięcie rynny a następnie zatrzaskując na tylne wywinięcie rynny. Końce rynny powinny znajdować się około 5 mm przed ogranicznikami
 
montaz-leja-spustowego.jpg
Podczas łączenia należy zwrócić uwagę na poprawne położenie uszczelek znajdujących się w lejach, złączkach ,narożnikach i denkach oraz na ograniczniki znajdujące się na wewnętrznej powierzchni elementów. Zalecamy montaż dodatkowych uchwytów rynnowych na połączeniu rynna-złączka rynnowa, rynna-lej spustowy oraz rynna-narożnik.
 
montaz-zlaczki-rynnowej.jpg

MONTAŻ DENKA RYNNOWEGO

Montaż denka rynnowego rozpoczynamy od wsunięcia we frontowe wywinięcie rynny,
a następnie zatrzaskujemy na tylnym wywinięciu rynny. Należy zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie uszczelek.
 
 montaz-denka-rynnowego.jpg
 

MONTAŻ RUR SPUSTOWYCH POD OKAPEM

Rury spustowe łączymy z lejami, kolankami i złączkami rurowymi na wcisk. Przy okapach wystających powyżej 10 cm poza ścianę, odsadzkę przedłużamy odcinkiem rury spustowej. Montujemy kolejno: kolano, rurę, kolano i rurę spustową. Pozostawiamy 10 mm luzu na rozszerzalność termiczną rury.
 
montaz-rury-spustowej.jpg

MONTAŻ OBEJM

Obejmy mocujemy do ściany odpowiedniej długości hakiem do obejmy. W razie potrzeby stosujemy dodatkowo stabilizujący kołnierz elewacyjny. Obejmy na rurze spustowej należy montować nie rzadziej niż co 2 – 2,5 m.
 
montaz-obejm.jpg

MONTAŻ ZŁĄCZEK RUR SPUSTOWYCH

Rury spustowe łączymy złączkami na wcisk. W kielichu złączki zostawiamy 10 mm luzu na rozszerzalność termiczną rur.
 
montaz-zlaczek.jpg
                        
Nad ziemią montujemy odzyskiwacz wody deszczowej, umożliwiający pozyskiwanie wody do osobnego zbiornika. Aby zapobiec zanieczyszczeniu podziemnej części instalacji deszczowej stosujemy czyszczak lub osadnik